eAmulet.info to najlepszy bezpłatny generator Lotto. Dzięki eAmulet możesz wygenerować szczęśliwe liczby w Dużym Lotku, Multi Lotki i Express Lotku.

Nie wiesz jakie liczby skreślić na kuponie? Nie chcesz korzystać z lottomatu? Skreśl liczby wytypowane przez eAmulet - generator Lotto. Pomóż swojemu szczęściu.

Znaczenie liczb:

Liczba 10 (dziesięć). Stanowi pitagorejski symbol doskonałości jako suma czterech pierwszych cyfr 1+2+3+4=10. Dziesięć to suma palcy u obu rąk i nóg. Istnieje dziesięć przykazań w religii chrześcijańskiej. Jest pierwszą liczbą, symbolizuje nowy ład.

Multi Lotek

Wygenerowane liczby Multi Lotka:

2, 10, 11, 16, 17, 18, 32, 35, 38, 40, 45, 46, 51, 52, 56, 56, 58, 59, 60, 77

Liczby słownie: dwa , dziesieć , jedenaście , szesnaście , siedemnaście , osiemnaście , trzydzieści dwa , trzydzieści pięć , trzydzieści osiem , czterdzieści , czterdzieści pięć , czterdzieści sześć , piećdziesiąt jeden , piećdziesiąt dwa , piećdziesiąt sześć , piećdziesiąt sześć , piećdziesiąt osiem , piećdziesiąt dziewięć , sześćdziesiąt , siedemdziesiąt siedem


Znaczenie pierwszej wylosowanej liczby:

Liczba 2 (dwa). Jest pierwszą liczbą parzystą. Uważana za złowieszczy symbol. Oznaczało się nią opozycję, konflikt i szpiegów. Przedstawia osiągniętą równowagę lub też nieujawnione zagrożenie. Cyfra 2 symbolizuje dwuznaczne zdarzenia i sytuacje. Oznacza symetrię. Wyraża najbardziej surowy podział na białe i czarne, kobietę i meżczyznę, dobro oraz zło. Dwójka to także dualizm, walka, ruch, postęp, rywalizacja, wzajemność w miłości lub w nienawiści. Oznacza chwiejność charakteru (rozdwojenie jaźni).

Sprawdź inny zestaw Multi Lotka:

  • 2, 4, 6, 6, 7, 8, 20, 21, 31, 32, 35, 37, 39, 41, 49, 59, 60, 62, 62, 80
    Słownie: dwa , cztery , sześć , sześć , siedem , osiem , dwadzieścia , dwadzieścia jeden , trzydzieści jeden , trzydzieści dwa , trzydzieści pięć , trzydzieści siedem , trzydzieści dziewięć , czterdzieści jeden , czterdzieści dziewięć , piećdziesiąt dziewięć , sześćdziesiąt , sześćdziesiąt dwa , sześćdziesiąt dwa , osiemdziesiąt

Multi Lotek to popularna gra liczbowa, która polega na typowaniu od jednej do dziesięciu liczb. Losowania Multi Lotka odbywają się codziennie w telewizji Polsat.